Ustawa o zmianie ustawy o izbach morskich

©Kancelaria Sejmu s. 1/52008-11-06USTAWAz dnia 4 września 2008 r.o zmianie ustawy o izbach morskichArt. 1.W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320,z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:1) art. 7 otrzym

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ