Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

USTAWAz dnia 9 czerwca 2011 r.o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innychustaw1)Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,poz. 589, z pózn. zm.2)) wprowadza sie nastepujace zmiany

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ