Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w spłacie niektórych

Dz.U.08.237.1650USTAWAz dnia 5 grudnia 2008 r.o zmianie ustawy o pomocy panstwa w spłacie niektórychkredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych orazrefundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.)Art

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ