Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ

Ustawaz dnia 10 maja 2007 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(1)Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118i Nr 170, poz. 1217 oraz z 200