Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Ustawaz dnia 10 maja 2007 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(1)Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118i Nr 170, poz. 1217 oraz z 200

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ