Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuUSTAWAz dnia 27 sierpnia 2009 r.o zmianie ustawy – Prawo budowlaneoraz ustawy o gospodarce nieruchomościami1)Art. 1.W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.