Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuUSTAWAz dnia 27 sierpnia 2009 r.o zmianie ustawy – Prawo budowlaneoraz ustawy o gospodarce nieruchomościami1)Art. 1.W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ