Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Pzp oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane

USTAWAz dnia 12 października 2012 r.o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługiArt. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ