Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Pzp oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
USTAWAz dnia 12 października 2012 r.o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługiArt. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm