Ustawa z 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

474USTAWAz dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianieniektórych innych ustaw 1)Art. 1. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 162, poz. 1568, z pózn

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ