Ustawa z 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

USTAWAz dnia 20 stycznia 2011 r.o odpowiedzialnosci majatkowej funkcjonariuszy publicznych za raacenaruszenie prawa1)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1.Ustawa okresla zasady odpowiedzialnosci majatkowej funkcjonariuszy publicznychwobec Skarbu Panstwa

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ