Ustawa z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. z 2013 nr 966USTAWAz dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych.(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 71 poz. 734)(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 966)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, u

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ