Ustawa z 5 stycznia 2011 o zmianie ustawy Prawo wodne

USTAWAz dnia 5 stycznia 2011 r.o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1), 2)Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,z pózn. zm.3)) wprowadza sie nastepujace zmiany:1) w art. 1 d

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ