Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

992USTAWA z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiebiorców dotknietychskutkami powodzi z 2010 r.Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa reguluje udzielanie pomocy przedsiebiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodzi

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ