Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

993USTAWAz dnia 12 sierpnia 2010 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z usuwaniem skutkówpowodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskichz udziałem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rz

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ