Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.Poz. 21USTAWAz dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach1), 2), 3)Dział IPrzepisy ogólneRozdział 1Zakres ustawyArt. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zd

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ