Ustawa z dnia 16 marca 2012 - Prawo ochrony środowiska

USTAWAz dnia 16 marca 2012 r.o zmianie ustawy – Prawo ochrony srodowiskaoraz niektórych innych ustaw 1),2Art. 1.W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz. 150, z pózn. zm.3)) wprowadza sie nastepujac

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ