Ustawa z dnia 2 marca 2012 o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWAz dnia 2 marca 2012 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw[1]),[2])Art. 1.W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,z pózn. zm.[3])) wprowadza sie nastepujace zmiany

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ