Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

USTAWAz dnia 21 maja 2010 r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosciArt. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza sie nastepuja

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ