Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r.o zmianie ustwawy o drogach publicznych

USTAWAz dnia 27 lipca 2012 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych1)Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) wprowadzasię następujące zmiany:1) w art. 4 w pkt 32 kropkę z

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ