W sprawie książki obiektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie książki obiektu budowlanegoDz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.Nr 106, poz. 1126, z

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ