W sprawie trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i wzoru protokołu kontroli

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 9 października 2002 r.w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzaniaDz. U.

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ