W sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (zakończonej budowy obiektu budowlanego)Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ