Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 30 sierpnia 2004 r.w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanychDz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043Na podstawie art. 72 ust. 1

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ