WT dla budowli hydrotechnicznych

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(1) Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 li