WT dla obiektów budowlanych nie będących budynkami, a służących obronności

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanieDz. U. z 1996 r. Nr 103, poz. 477zmia

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ