WT dla strzelnic garnizonowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 4 października 2001 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanieDz. U. z 2001 r. Nr 132, poz. 1479Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z d

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ