Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1) z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanychi oddawanych do użytkowania obiektów budowlanychDz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ