Wzór oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego, stanowiący załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ