Wzory rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowęDz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1129zmiany: z dnia 4 października 2003 r. – Dz. U. z 20

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ