Zmiana rozporządzenia w sprawie stałego doskonalenia zawodowego

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13496 — Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY11z dnia 19 grudnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomoś

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ