Pliki do pobrania
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o zgodzie sąsiada na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie współinwestora

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wezwanie do dostarczenia utworu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o przekazanie garażu i oddanie gruntu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zatarcie ukarania