Pliki do pobrania
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót bez odstępstw od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót z odstępstwami od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie odbitek map

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Specyfikacja techniczna robót - przykład

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Inspekcja Pracy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Straż Pożarna

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska