Pliki do pobrania
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o odstępstwach od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o planie BIOZ

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o udostępnienie terenu komunalnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianach personalnych na budowie