Pliki do pobrania
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Dział Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o zgodności projektu domu z przepisami

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Dziennik budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Książka obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

KARTA INFORMACYJNA

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Odwołanie od decyzji PINB

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o kotroli obiektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru przez PSP