Pliki do pobrania
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Dział Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o odstępstwach od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o planie BIOZ

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Specyfikacja techniczna robót - przykład

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Inspekcja Pracy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Straż Pożarna

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie odbitek map

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zatarcie ukarania