Pliki do pobrania
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Dział Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o zgodzie sąsiada na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie współinwestora

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wezwanie do dostarczenia utworu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wzór pisma w sprawie udostępnienia dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie dachu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o przeniesieniu uprawnień

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali