Pliki do pobrania
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Dział Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Prośba o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianach personalnych na budowie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o udostępnienie terenu komunalnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem