Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Kategoria Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o pozwolenie na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek zarejestrowania dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót