Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Dziennik budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Książka obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o zgodności projektu domu z przepisami