Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Kategoria Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

wzór 3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

wzór 4. Zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy