Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek zarejestrowania dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę