Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PIP

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o nadanie numeru posesji

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadamienie PSP o zakończeniu budowy, rozbudowy, modernizacji

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji