Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianach personalnych na budowie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru przez PSP

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Prośba o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

KARTA INFORMACYJNA

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Odwołanie od decyzji PINB

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o kotroli obiektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo