Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianach personalnych na budowie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru przez PSP

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o dokonaniu odbioru

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Prośba o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

KARTA INFORMACYJNA

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Odwołanie od decyzji PINB

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości