Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Specyfikacja techniczna robót - przykład

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Inspekcja Pracy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Państwowa Straż Pożarna

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o odstępstwach od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie kierownika budowy o planie BIOZ

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o udostępnienie terenu komunalnego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy