Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie budowy ogrodzenia działki

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wzór pisma w sprawie udostępnienia dziennika budowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy