Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zatarcie ukarania

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót bez odstępstw od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót z odstępstwami od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie odbitek map

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Zawiadomienie - Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska