Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
SORTOWANIE
Data dodania
Popularność
Kategoria Wszystkie: Zaznacz / Odznacz
Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót bez odstępstw od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o wykonaniu robót z odstępstwami od projektu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o nadanie numeru posesji

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o przekazanie garażu i oddanie gruntu

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego